ДАРМ про RDS х 20 капс.

17,99 лв.

Darm pro RDS е предназначен за диетотерапия на синдрома на дразнимото черво (СДЧ). Съдържа специални медицински дрожди Saccharomyces cerevisiae, CNCM I-3856. Микроорганизмите показват висока естествена устойчивост към стомашна и жлъчна киселина, а киселинно-устойчивата капсула осигурява допълнителна защита. Те достигат червата без да бъдат засегнати. Ефектът на специалния щам дрожди върху типичните симптоми на СДЧ е доказан чрез две плацебо-контролирани двойно-слепи рандомизирани проучвания.

  • Генетично характеризирани и безопасни специални медицински дрожди Saccharomycescerevisiae CNCM I-3856
  • Ефективни в рамките на първите 15 дни за типичните симптоми на синдрома на дразнимото черво
  • Намаляване на коремна болка, подуване, газове и т.н.

 

Подробно описание

Какво е определението за синдром на раздразненото черво (СРЧ)?

Синдромът на раздразненото черво (СРЧ)  е заболяване, характеризиращо се с хронични, коремни симптоми и неравномерни движения на червата, без причина.

Критерии [4]:

  1. Хронични симптоми като коремна болка, подуване, газове и т.н., които често са придружени с промени в дефекацията.
  2. Приема се, че симптомите оправдават търсенето на помощ от пациента и/или безпокойството му и са толкова силни, че значително влошават качеството на живот.
  3. Необходимо условие е да няма очевидни промени, характер-ни за други патологични състояния, които могат да бъдат причина за друга патология.

Смята се обаче, че 10-15% от населението страда от синдрома на раздразненото черво. Това означава, че СРЧ е едно от най-честите стомашно-чревни заболявания.

Синдромът на дразнимото черво се разделя на 3 подгрупи:

  1. С преобладаваща диария (IBS-D, около 1/3 от случаите),
  2. С преобладаващ запек (IBS-O, около 1/3 от случаите),
  3. С едновременно наличие или редуване на двете (IBS-M, около 1/3 от случаите)[4].

Произходът на синдрома на раздразненото черво все още не е категорично установен, но се обсъждат различни причини, като нарушения в дефекацията, сетивни нарушения, леко възпаление, промени в чревната имунна система и психични въздействия. Друга честа причина е променената чревна флора вследствие на стомашно-чревна инфекция (така наречения "пост-инфекциозен синдром на раздразненото черво").

Да се използват ли пробиотици при синдром на раздразненото черво (СРЧ)?

Сега съществуват различни метаанализи и проучвания, според които пробиотиците имат положително въздействие върху синдрома на раздразненото черво [6, 10].

Редица съвременни рандомизирани контролирани проучвания показват положителни ефекти на пробиотиците от гледна точка на подобряване на общата симптоматика. Поради това в  практическия алгоритъм S3 „Синдром на раздразненото черво"на DGVS и DGNM [4], пробиотиците се признават като средство на избор за терапията на СРЧ. Контролирането на симбиозата с висококачествени продукти включващи много щамове (Darmflora plus select) се препоръчва като основно лечение. Специалните медицински дрожди Saccharomyces Cerevisiae CNCM I-3856 са с доказана ефикасност в положително въздействие на симптомите на СРЧ.

Как действат пробиотиците върху синдрома на раздразненото черво

a) Противовъзпалителен ефект

Чрез използване на дрождевия щам Saccharomyces Cerevisiae CNCM I-3856 в “in vitro” и “in vivo” модели с човешки имунни клетки (PBMCs) е доказано, че дрождите индуцират освобождаване на IL-10, противовъзпалителен интерлевкин, и в резултат на което се нормализира съотношението IL-10/IL12 [3]. Описано е, че пациентите със синдром на дразнимото черво показват анормално съотношение IL-10/IL-12 в сравнение със здрави контроли, което показва проинфламаторноTh1 състояние [12]. Това съотношение може да се нормализира чрез дрождевия щам Saccharomyces cerevisiae, CNCM I-3856, което обяснява полезното въздействие на този щам върху синдрома на раздразненото черво.

б) Обезболяващ ефект

Saccharomyces Cerevisiae CNCM I-3856 показва обезболяващ ефект за период от 15 дни [13]. Той е свързан с експресията и активирането на PARPalpha в червата и е потвърден чрез различни “in vitro” и “in vivo”  модели [13]. Освен това е доказано, че прагът на болката може да се увеличи с 50% в случаите със подуване на червата [14]. Механизмът на този ефект може допълнително да обясни ползата на дрождевия щам Saccharomyces Cerevisiae CNCM I-3856 при модулиране и възстановяване на нормалното перцепция на висцералната болка при синдрома на раздразненото черво.

Специфични за продукта изследвания свързани с Darm pro RDS

Фармакологичната ефикасност на Saccharomyces Cerevisiae CNCM I-3856 върху синдрома на раздразненото черво е изследвана в две проучвания на Guillaume Pineton de Chambrun et al. (2015) [1] и Robin Spiller et al. (2015) [2].

Проучване на Pineton de Chambrun et al. (2015)

Изследван е ефектът на Saccharomycescerevisiae CNCM I-3856 при доза от 500 mg за период от 8 седмици в двойно-сляпо рандомизирано плацебо-контролирано проучване при 200 пациенти със синдром на раздразненото черво [1]. Доказано е, че Saccharomyces Сerevisiae CNCM I-3856 се понася добре, а симптомите намаляват без промяна в консистенцията и честотата на дефекация [1]. В края на 8-седмичния период на приемане на Darm pro RDS, е било възможно да се установи значително подобрение в групата на Saccharomyces Сerevisiae CNCM I-3856, в сравнение с групата с плацебо.

При 63% от пациентите Saccharomycescerevisiae CNCM I-3856 доведе до значително подобрение на симптомите. Рецидив на болката при преустановяване на приема.

Не съдържа желатин, глутен, лактоза, фруктоза, оцветители